• Za iskanje in odpravljanje napak na vozilih uporabljamo tester, kateri nam nazorno in učinkovito prikaže morebitne težave z računalnikom Vašega avtomobila.